താഴെ ലഭ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമുളള രേഖകൾ - തിരയുക.
ആരംഭ തീയ്യതി
അവസാന തീയ്യതി

Rainfall

Fisherman Warning

Temperature

River Water Level

Lightning

  സമീപകാലത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖകൾ
 •   ഇ-ടെൻഡറുകൾ
 • സിസിടിവി വിതരണം
    തീയതി 1.1.2024
    ദർഘാസ് - സിസിടിവി വിതരണം
 • പെരുമ്പാവൂരിലെ ടിംബർ സെയിൽസ് ഡിവിഷനിലെ ചാലക്കുടി, വീട്ടൂർ, മുടിക്കൽ, ചെട്ടികുളം, വരാപ്പുഴ ഡിപ്പോകളിൽനിന്നാണ് തടിയുടെ ഇ-ലേലം.
    തീയതി 30.12.2023
    പെരുമ്പാവൂർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷ​ന്റെ കീഴിലുളള ചാലക്കുടി, വീട്ടൂർ, മുടിക്കൽ, ചെട്ടിക്കുളം, വരാപ്പുഴ തടി ഡിപ്പോകളിൽ 06.11.23, 14.11.23, 21.11.23, 29.11.23, 06.12.23, 14.12.23, 21.12.23, 30.12.2023 എന്നീ തീയതികളിലെ വിവിധ ഇനം തടികളുടെ ഇ-ലേലം
 • കോന്നി തടി വിൽപന ഡിവിഷനിലെ മണ്ണാറപ്പാറ, കോന്നി, നടുവത്ത് മൊഴി ഡിപ്പോകളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച തടികളുടെ ഇ-ലേല വിൽപ്പന
    തീയതി 29.12.2023
    ഇ-ലേലം - കോന്നി ഡിവിഷനിലെ മണ്ണാറപ്പാറ, നടുവത്ത് മൊഴി, കോന്നി റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട വിവിധയിനം തടി​കളുടെ 23.08.23, 05.09.23, 15.09.23, 28.09.23, 07.10.23, 17.10.23, 27.10.23, 07.11.23, 18.11.23, 28.11.23, 08.12.23, 19.12.23, 29.12.23 തീയതികളിലെ ഇ-ലേലം
 • പുനലൂർ തടി വിൽപന ഡിവിഷനിലെ പത്തനാപുരം, കടക്കാമൺ, കോന്നി, അരീക്കക്കാവ്, വീയപുരം, തുയ്യം ഡിപ്പോകളിൽ അടുക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന തടികളുടെ ഇ-ലേല വിൽപ്പന.
    തീയതി 28.12.2023
    പുനലൂർ ടിംബർ സെയിൽസ് ഡിവിഷ​ന്റെ കീഴിലുളള പത്തനാപുരം, കടക്കാമൺ, കോന്നി, അരീക്കക്കാവ്, വീയപുരം, തുയ്യം ഡിപ്പോകളിൽ അടുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന തടിയുടെ ഇ-ലേല വിൽപ്പന 03.11.23, 10.11.23, 18.11.23, 27.11.23, 04.12.23, 12.12.23, 19.12.23, 28.12.23 എന്നീ തീയതികളിൽ
 • ആലപ്പുഴയിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള നിർദിഷ്ട 110 കെവി മാവാലിക്കര - തിരുവല്ല ഡിസി ലൈൻ മുതൽ നിർദിഷ്ട 110 കെവി മാന്നാർ സബ്‌സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള 6 കിലോമീറ്റർ 110 കെവി ഡിസി ലിലോ ലൈനിന്റെ നിർമാണം.
    തീയതി 27.12.2023
    ആലപ്പുഴയിലെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സർക്കിളിന് കീഴിലുള്ള നിർദിഷ്ട 110 കെവി മാവാലിക്കര - തിരുവല്ല ഡിസി ലൈൻ മുതൽ നിർദിഷ്ട 110 കെവി മാന്നാർ സബ്‌സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള 6 കിലോമീറ്റർ 110 കെവി ഡിസി ലിലോ ലൈനിന്റെ നിർമാണം.
 •   മറ്റ് ടെൻഡറുകൾ
 • ന്യൂഡൽഹി പ്രഗതി മൈതാനത്തുള്ള കേരള പവലിയനിൽ സുരക്ഷാ, ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
    തീയതി 30.10.2023
    ഐ.ഐ.ടി.എഫ് 2023 - കേരള പവലിയനിലെ സുരക്ഷാ, ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രഗതി മൈതാനം, ന്യൂഡൽഹി - സംബന്ധിച്ച്
 • കേരള പവലിയനിലെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിനായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രഗതി മൈതാനം, ന്യൂഡൽഹി
    തീയതി 30.10.2023
    ഐ.ഐ.ടി.എഫ് 2023 - കേരള പവലിയനിലെ ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റിനായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രഗതി മൈതാനം, ന്യൂഡൽഹി - സംബന്ധിച്ച്
 • ന്യൂഡൽഹി പ്രഗതി മൈതാനത്തുള്ള കേരള പവലിയനിൽ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ വിതരണത്തിന് ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
    തീയതി 30.10.2023
    ഐ.ഐ.ടി.എഫ് 2023 - കേരള പവലിയനിലെ ഓഫീസ് ഫർണിച്ചറുകൾ വിതരണത്തിനായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു, പ്രഗതി മൈതാനം, ന്യൂഡൽഹി - സംബന്ധിച്ച്
 • ന്യൂഡൽഹി പ്രഗതി മൈതാനത്തുള്ള കേരള പവലിയനിൽ അച്ചടി ജോലികൾക്കായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
    തീയതി 30.10.2023
    ഐ.ഐ.ടി.എഫ് 2023 - കേരള പവലിയൻ, പ്രഗതി മൈതാനത്ത്, ന്യൂ ഡൽഹിയിൽ അച്ചടി ജോലികൾക്കായി ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു - സംബന്ധിച്ച്
 • ഐ.ഐ.ടി.എഫ് 2023 - ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കലാകാരന്മാർക്കുമായി വാഹനം വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു
    തീയതി 30.10.2023
    ഐ.ഐ.ടി.എഫ് 2023 - ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കലാകാരന്മാർക്കുമായി വാഹനം വാടകയ്‌ക്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു - സംബന്ധിച്ച്
 •   പുതിയ വാർത്ത
 • സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ് ഡിസംബർ 7 ന്

    പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക-
  പ്രൊഫഷണൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി, ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ മറ്റ് പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്‌സുകൾക്ക് 2023-24 വർഷത്തെ സർക്കാർ/ സ്വാശ്രയ കോളജുകളിൽ എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ് എൽ.ബി.എസ് ജില്ലാ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്ററുകളിൽ ഡിസംബർ 7 ന് രാവിലെ 10 നു നടത്തും. വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട എസ്.സി/ എസ്.ടി വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട അപേക്ഷകർക്കു നേരിട്ട് ഹാജരായി സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാം. മുൻ അലോട്ടമെന്റുകൾ വഴി പ്രവേശനം നേടിയവർ എൻ.ഒ.സി ഹാജരാക്കണം. അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന പക്ഷം അപ്പോൾ തന്നെ ടോക്കൺ ഫീസ് ഒടുക്കണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0471-2560363, 364.
 • പ്രൈമറി അധ്യാപക ഒഴിവ്

    തിരുവനന്തപുരത്തെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ പ്രൈമറി വിഭാഗ-
  തിരുവനന്തപുരത്തെ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിൽ പ്രൈമറി വിഭാഗത്തിൽ ഭിന്നശേഷി ഉദ്യോഗാർഥിക്കായി (കാഴ്ച പരിമിതി- 1) സംവരണം ചെയ്ത അധ്യാപക തസ്തികയിൽ ഒഴിവ് ഉണ്ട്. എസ്.എസ്.എൽ.സിയും , ഡി.എഡ് അല്ലെങ്കിൽ റ്റി.റ്റി.സി അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യത പരീക്ഷ പാസ്സായവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 18-40. നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി അതാത് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ ഡിസംബർ ആറിനു മുമ്പായി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
 • ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സുകൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം

    കളമശേരി ഗവ: ഐ.ടി.ഐ കളമശ്ശേരി ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർ-
  കളമശേരി ഗവ: ഐ.ടി.ഐ കളമശ്ശേരി ക്യാമ്പസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവ: അഡ്വാൻസ്ഡ് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ് സിസ്റ്റം (എ.വി.ടി.എസ്) എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്തുന്ന ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സുകളായ ഇല്ക്ട്രിക്കൽ മെയിന്റനൻസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് അപ്ലയൻസസ് മെയിന്റനൻസ്, ടൂൾ ആൻഡ് ഡൈ മേക്കിങ്, മെഷിൻ ടൂൾ മെയിന്റനൻസ്, അഡ്വാൻസ്ഡ് വെൽഡിങ് കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷകൾ കളമശേരി എ.വി.ടി.എസിൽ നേരിട്ട് നൽകാം. ഐ.ടി.ഐ ട്രേഡുകൾ (NTC) പാസായവർക്കും മൂന്ന് വർഷത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ളവർക്ക് സ്‌പോൺസർഷിപ്പോടു കൂടിയോ അപേക്ഷിക്കാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 0484-2557275, 9847964698.
 • കവിതാലാപന/ചിത്രരചനാ മത്സരം

    വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ മഹാകവി വൈലോപ്പിള്ളി-
  വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ മഹാകവി വൈലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്റെ ചരമദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് വൈലോപ്പിള്ളി കവിതകളുടെ ആലാപന മത്സരവും ചിത്രരചനാ മത്സരവും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. ഹൈസ്കൂൾ, ഹയർസെക്കൻഡറി, കോളജ് വിഭാഗങ്ങളിലാണ് മത്സരം. ഡിസംബർ 22ന് വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ്, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ നൽകും. താല്പര്യമുള്ളവർ അപേക്ഷാഫോം പൂരിപ്പിച്ച് പ്രായം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ സഹിതം ഡിസംബർ 8നകം ഇമെയിൽ / തപാൽ മുഖേന ഓഫീസിൽ ലഭ്യമാക്കണം. അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിലാസം: സെക്രട്ടറി, വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ, നളന്ദ, നന്തൻകോട്, കവടിയാർ പി. ഒ. തിരുവനന്തപുരം – 3, ഇമെയിൽ: directormpcc@gmail.com. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ: 0471 2311842, മൊബൈൽ: 9744012971.
 • ടാലി കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    തിരുവനന്തപുരം എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ-
  തിരുവനന്തപുരം എൽ.ബി.എസ്. സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഡിസംബർ ആറിന് ആരംഭിക്കുന്ന ടാലി കോഴ്സിന് ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വെബ്‌സൈറ്റ്: www.lbscentre.kerala.gov.in. ഫോൺ: 0471-2560333.
  ജില്ലാ പരിപാടികൾ
District Programme

മികവിന്റെ തിളക്കത്തില്‍ ചേലക്കര ഗവ. പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ്

 •   29.11.2023
 •   തൃശ്ശൂർ
District Programme

പെരളശ്ശേരി സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്ര കുളം ദേശീയ ജല പൈതൃക പട്ടികയിൽ

 •   29.11.2023
 •   കണ്ണൂർ
District Programme

ഭിന്നശേഷി അവാർഡ് തിളക്കത്തിൽ പുന്നയൂർക്കുളം പഞ്ചായത്ത്

 •   20.11.2023
 •   തൃശ്ശൂർ
District Programme

മഞ്ഞക്കുന്ന് ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം

 •   15.11.2023
 •   തൃശ്ശൂർ
 •   അച്ചടക്ക നടപടികൾ
 • ശ്രീ സുധീഷ് രാഘവനെതിരായ അച്ചടക്കനടപടികൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്, ഹവിൽദാർ ജനറൽ നമ്പർ 8839
    ശ്രീ സുധീഷ് രാഘവനെതിരെയുള്ള അച്ചടക്കനടപടികൾ തീർപ്പാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്
 • കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് - ശ്രീ. അഭിലാഷ് ആർ. വി, സി.പി.ഒ
    കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് - ശ്രീ. അഭിലാഷ് ആർ. വി, സി.പി.ഒ
 • കുറ്റപത്രം - ശ്രീ. ആന്റണി ജോർജ്, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജനറൽ നമ്പർ 8349
    കുറ്റപത്രം - ശ്രീ. ആന്റണി ജോർജ്, പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ജനറൽ നമ്പർ 8349
 • ശ്രീ. ബിൻസ് അവറാച്ചൻ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ), ​ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഉപ്പള - താൽക്കാലികമായി സർവീസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
    നോട്ടീസ് - ശ്രീ. ബിൻസ് അവറാച്ചൻ, ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ഓഫീസർ (ഡ്രൈവർ), ​ഫയർ സ്റ്റേഷൻ ഉപ്പള - താൽക്കാലികമായി സർവീസിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച്
 • അനധികൃത അവധി - ആര്യാട് പി എച്ച് സെന്ററിലെ ക്ലർക്ക് യദു കൃഷ്ണൻ ആനന്ദിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി
    ആര്യാട് പി എച്ച് സെന്ററിലെ ക്ലർക്ക് യദു കൃഷ്ണൻ ആനന്ദിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി
  കേരള കാളിങ് ഓഗസ്റ്റ് 2023
publicationposter
  കേരള കാളിങ് ഒക്ടോബർ 2023
publicationposter
  ജനപഥം ഒക്ടോബർ 2023
publicationposter
  ജനപഥം സെപ്റ്റംബർ 2023
publicationposter